आजचे सोयाबीन बाजारभाव | Soybean Bajarbhav Maharashtra 31/12/2022

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

 

आजचे सोयाबीन बाजारभाव | Soybean Bajarbhav Maharashtra  31/12/2022

आज महाराष्ट्रातील बाजार समिति मध्ये खालीलप्रमाणे सोयाबीन
बाजारभाव पाहायला मिळाले. सोयाबीन बाजारभाव
soybean bajarbhav जास्तीत जास्त दर 5700 पाहायला मिळाला, महाराष्ट्रातील इतर बाजारसमिति मध्ये खालीलप्रमाणे बाजारभाव
पाहायला मिळाले.

 

शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती ही सर्व
महाराष्ट्रातील बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात तर
शेतमालाच्या विक्रीबाबत कोणताही निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती
साठी संबंधीत बाजार समितीशी अवश्य संपर्क साधावा.
Source – msamb
बाजार समिती

जात/प्रत

आवक (क्विं)

कमीत कमी दर (रु/क्विं)

जास्तीत जास्त दर (रु/क्विं)

सर्वसाधारण दर (रु/क्विं)

वडूज

पांढरा

25

5500

5700

5600

वाशीम

पिवळा

4500

4650

5700

5200

चिखली

पिवळा

1722

4790

5601

5195

लासलगाव – निफाड

पांढरा

508

2631

5600

5530

पिंपळगाव(ब) – पालखेड

हायब्रीड

194

5300

5552

5500

लासलगाव – विंचूर

710

3000

5526

5450

हिंगोली- खानेगाव नाका

पिवळा

357

5100

5500

5300

मुखेड

पिवळा

34

4800

5500

5400

अकोला

पिवळा

4743

4300

5495

5250

उदगीर

4800

5400

5481

5440

आर्वी

पिवळा

92

4550

5480

5150

हिंगोली

लोकल

505

4855

5476

5165

कारंजा

2500

5100

5475

5275

जालना

पिवळा

5125

4500

5475

5350

उमरेड

पिवळा

1729

4000

5460

5350

मुर्तीजापूर

पिवळा

1400

5090

5460

5315

परळी-वैजनाथ

600

5201

5451

5351

अहमदनगर

320

4300

5450

4875

कोपरगाव

लोकल

246

4545

5450

5353

भोकरदन

पिवळा

79

5300

5450

5400

परतूर

पिवळा

71

5251

5450

5300

गंगाखेड

पिवळा

25

5400

5450

5400

मालेगाव

पिवळा

19

5280

5442

5360

जळगाव

140

5275

5420

5420

राहता

24

5000

5420

5341

सोलापूर

लोकल

46

5235

5405

5265

बार्शी – टाकळी

पिवळा

225

4700

5400

5250

उमरखेड

पिवळा

70

5200

5400

5300

उमरखेड-डांकी

पिवळा

270

5200

5400

5300

सिंदी(सेलू)

पिवळा

427

4870

5400

5275

जिंतूर

पिवळा

97

5250

5385

5350

राहूरी -वांबोरी

14

5001

5375

5188

नादगाव खांडेश्वर

पिवळा

119

5140

5360

5250

माजलगाव

523

4800

5350

5251

आष्टी-जालना

पिवळा

1

5350

5350

5350

अमरावती

लोकल

4698

5100

5329

5214

देउळगाव राजा

पिवळा

31

4500

5316

5100

भोकर

पिवळा

76

4700

5313

5007

औरंगाबाद

20

4900

5300

5100

तुळजापूर

85

5000

5300

5200

जामखेड

पिवळा

111

4500

5300

4900

शेवगाव

पिवळा

20

5300

5300

5300

किनवट

पिवळा

90

5100

5300

5200

धुळे

हायब्रीड

3

5265

5265

5265

धरणगाव

पिवळा

6

5250

5250

5250

अंबड (वडी गोद्री)

लोकल

17

4500

5227

5000

पैठण

पिवळा

35

4751

5211

5090

वैजापूर

12

5120

5200

5150

सावनेर

पिवळा

9

5044

5160

5160

गंगापूर

हायब्रीड

7

2200

4961

3580


error: Content is protected !!