स्व.भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना ऑनलाइन सोडत यादी | Fundkar Falbag Lagwad Yojana List 27/02/2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

 

स्व.भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना ऑनलाइन सोडत यादी | Fundkar Falbag Lagwad Yojana List 27/02/2023


Fundkar Falbag Lagwad Yojana List : सन 2022-23 मध्ये स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना
राबविण्यास मान्यता प्राप्त झाली असून महाडीबीटी पोर्टल (
mahadbt farmer) वर
फलोत्पादन या घटकाअंतर्गत अर्ज सुरू झाले आहेत. आणि या घटकाची फळबाग सोडत यादी ही
काढण्यात आली आहे. तर
, सर्व इच्छुक शेतकरी बांधवांनी
महाडीबीटी पोर्टल वर अर्ज सादर करावेत. फळबाग सोडत यादी ही प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. 


स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सोडत यादी पहाण्यासाठी आपला जिल्हा निवडावा 

स्व.भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना ऑनलाइन सोडत यादी


error: Content is protected !!